Bull en Bear in strijd om dominantie


Amerikanen zijn van nature optimistisch. Steeds vaker zijn langdurige stagnatie, minder kansen en een haperende groei echter onderwerp van gesprek. Misschien heeft dat te maken met het politieke klimaat in dit verkiezingsjaar. Niet alleen de politieke commentatoren zijn bezorgd, maar beleggers lijken dat ook te zijn.

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn tot nu toe in 2016 erg volatiel geweest, omdat beleggers zich steeds meer zorgen maken over het monetaire beleid, de groei in opkomende markten en de zwakke grondstoffenprijzen. Omdat zij voorzichtiger zijn, betalen beleggers veel voor defensieve bedrijven in telecom, de nutssector en consumptiegoederen en verkopen ze groeisectoren als gezondheid, technologie en small-caps.

Het is logisch dat beleggers zich in het zevende jaar van een bullmarkt afvragen wat het groeipotentieel nog is. Als we naar de waarderingen kijken, noteert de S&P 500 momenteel vergeleken met het historisch gemiddelde tegen een fair value. Financials behoren zelfs tot de goedkoopste aandelen.

Deze noteren nog altijd lager dan de markt, zowel in vergelijking met de winst als met de boekwaarde. Snel groeiende sectoren zoals luxe consumentenproducten en informatietechnologie tonen een bescheiden premie. Gezien hun groeitempo is dat ook te verwachten. Gezondheidszorg ziet er aantrekkelijk uit na de scherpe daling van biotechaandelen in de afgelopen negen maanden.

Het is niet duidelijk of beleggers er in dit verkiezingsjaar voldoende heil in zien om deze categorieën aandelen weer te laten stijgen. Defensieve sectoren, zoals consumptiegoederen en nutsbedrijven, profiteren van de angst onder beleggers en noteren tegen een premie.

Omdat de winsten van deze beursgenoteerde bedrijven echter niet groeien, vinden wij dat de huidige waarderingen moeilijk te rechtvaardigen zijn. Ondanks het nu negatieve sentiment en de resultaten sinds begin dit jaar, is er wel reden optimistisch te zijn voor de langere termijn. Dat komt omdat de consumentenbestedingen verbeteren, die dan ook een belangrijke bijdrage hebben aan de Amerikaanse economie als geheel. Daarnaast wordt de arbeidsmarkt steeds sterker en laten de lonen nu ook duidelijk een stijgende trend zien.

De sterke dollar had de afgelopen kwartalen een negatieve invloed op de bedrijfsresultaten van het Amerikaanse bedrijfsleven. Maar deze trend lijkt nu te keren, of in ieder geval minder sterk worden. De sleutelfactor voor toekomstige groei blijkt echter technologische innovatie, wat in het geval van het Amerikaanse bedrijfsleven ook reden geeft tot optimisme. 

Grant Bughman is senior beleggingsspecialist van UBS Asset Management.

De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging om effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen.