CDFD: Gelijkstelling Wft is niet gelijk aan vrijstelling


Er is verwarring ontstaan over in hoeverre FFP-leden vrijgesteld zijn van Wft-examens. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening heeft daarom een toelichting op zijn website gezet.

In de toelichting staat dat een aantal diploma's zijn gelijkgesteld aan de Wft-diploma's afgegeven voor 1 januari 2014.