'Centraal stellen klant rendeert snel'


Een jaar werken met een nieuw vermogensbeheerconcept, waarbij distributievergoedingen worden doorgegeven aan de klant en er door de bank alleen wordt verdiend aan de beheervergoeding, heeft bij mij tot een aantal inzichten geleid omtrent de kosten en de verrekening van beleggingsdienstverlening door banken en vermogensbeheerders.

  Allereerst de klant. Deze is zeer enthousiast over het doorgeven van de distributievergoedingen, omdat het de kostenstructuur veel eenduidiger en transparanter maakt.

Daarnaast zijn de belangen van bank en klant gelijkgeschakeld, schrijft Rob van Oostveen, directeur Private Investments van Van Lanschot Bankiers, in een bijdrage aan het Kickback-debat op Fondsnieuws.