Centrale banken: Maak financiële stelsel duurzamer


De financiële sector moet zich inzetten om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen, omdat de klimaatveranderingen een bedreiging vormen voor het financiële stelsel.
Frank Elderson, DNB