China favoriet bij staatsfondsen en centrale banken


Staatsfondsen en centrale banken maken zich op voor mindere tijden en verhogen de allocatie naar vastrentende waarden, infrastructuur, vastgoed en private equity. China is een van de weinige landen waar de beleggers positief over zijn.

Dit blijkt uit het jaarlijkse Invesco Global Sovereign Asset Management Study. Voor de studie werden begin 2019 gesprekken gevoerd met 71 centrale banken en 68 staatsfondsen over de hele wereld, die samen ruim 20.000 miljard Amerikaanse dollar aan activa vertegenwoordigen.