CO2-intensieve bedrijf verliest wel 100% beurswaarde


CO2-intensieve bedrijven zullen gemiddeld zo'n 43 procent van hun waarde verliezen als gevolg van overheidsbeleid dat gericht zal zijn op bestrijding van klimaatverandering, zo schrijft Vivid Economics, in een onderzoek dat is verricht in opdracht van de Verenigde Naties.

De producten van CO2-intensieve bedrijven zullen navenant in prijs stijgen zolang er nog geen daadwerkelijke alternatieven voor zijn. Belasten leidt door autonome groei hooguit tot uitstel en verbieden is al helemaal geen oplossing. Alleen via (grens)overschrijdende samenwerking en innovaties kunnen oplossingen tot stand worden gebracht. Bedenk maar dat er tot 2050 ruim 2 miljard wereldburgers bijkomen en dat die net zoveel huizen, energie en voedsel nodig hebben als de gehele Europese Unie nú.
janvanderkleij@...