Conceptbesluit implementatie Mifid II gepubliceerd


Demissionair minister Dijsselbloem van Financiën heeft een conceptbesluit gepubliceerd ter implementatie van een aantal artikelen uit de Europese Mifid II-richtlijn dat nog niet geimplementeerd was in de Wet op het financieel toezicht.
Jeroen Dijsselbloem

Dit besluit voorziet in de implementatie van de resterende artikelen van Mifid II, met name ten aanzien van regels omtrent vakbekwaamheid, productontwikkelingsproces, informatieverstrekking, het beschermen van de rechten van cliënten (ten aanzien van financiële instrumenten en gelden) en provisies, aldus de nota van toelichting.

Gezie zwaar pliotiek aandacht aan deze richtlijnen kan men niet lang wachten om de processen daarop aan te passen. Het implementeren en communicatie van richlijnen zijn lastiger en tijdrovender dan wetten.
hosseiniank@yah...