Concrete methode voor impactmeting in ontwikkeling


Het Platform voor Duurzame Financiering, waarin stakeholders in de financiële sector onder voorzitterschap van DNB-directlied Frank Elderson samenwerken, heeft toegezegd bij te dragen aan 'nieuwe transitiepaden' richting een CO2-arme samenleving in 2050.
DNB

De ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu werken gezamenlijk aan deze transitie. De uitwerking hiervan werd besproken tijdens de Platformbijeenkomst die afgelopen maand plaatsvond. Bij deze gelegenheid werden meerdere duurzaamheidsinitiatieven in de financiële sector besproken.