Credit Suisse: Immigratie heeft positief netto-effect


De komende vijf jaar zal in de eurozone sprake zijn van een netto-migratie van 5 miljoen mensen, wat neerkomt op 1,5 procent van de huidige bevolking van 340 miljoen mensen.

Op de korte termijn zal deze instroom zorgen voor economische groei, maar ook voor een hogere belastingdruk. Voor de langere termijn zal het zowel positieve als negatieve effecten hebben: het beïnvloedt overheidsuitgaven, pensioenen, demografie en economische groei.