Curator van GFH-fonds stapt naar de rechter


De curator van het GFH Paraplufonds, het fonds van Today's Tomorrow dat ruim een jaar geleden op slot ging, stapt naar de rechter om inzage te krijgen in de boeken van een vehikel waarin het fonds miljoenen heeft gestoken. Er bestaat er nog altijd onduidelijkheid over de werkelijke waarde van een kwart van het 120 miljoen euro grote beleggingsfonds.