Cybercriminaliteit geeft ook fondshuizen hoofdbrekens


Sommige bedrijven zijn ertoe aangezet snel systemen op te zetten omdat de pandemie een plotselinge verschuiving naar werken op afstand veroorzaakte. Bedrijven hebben nu welliswaar een cybersecuritystrategie, maar ze hebben nog niet de tijd gehad om te ontdekken wat ze met deze nieuwe technologieën allemaal kunnen doen.
cybersecurity