'Data is de achilleshiel van de verduurzaming'


'Het is de vraag of de risico's van klimaatverandering en het onvermijdelijke antwoord van de politiek wel voldoende zijn ingeprijsd. Het is de vraag of er überhaupt wel beleid wordt gevoerd door sommige institutionele beleggers en zo ja, is dat wel effectief genoeg? Wij hebben daar onze twijfel over.' 
Don Gerritsen, PRI