De ethiek van beleggen: Dilemma's aan de top


'Integriteitsvraagstukken worden pas interessant als er sprake is van dilemma's. U heeft in de krant kunnen lezen dat er interessante discussies waren tussen Van Lanschot en Kempen. Die stelden ook mij voor een moreel dilemma.'
Paul Gerla tijdens VBA Seminar

Aan het woord is Paul Gerla, die in zijn hoedanigheid van topman van Kempen Capital Management in de raad van bestuur van Kempen & Co zit. Dat gremium had een 'verschil van inzicht' met het moederbedrijf dat risicomanagement en compliance in één hand wilde brengen.