De hamvraag: komt er nu wél of geen inflatie?


Beleggingsexperts buitelen na de versoepeling van de inflatiedoelstelling door de Fed over elkaar heen met voorspellingen dat de inflatie binnenkort toch echt weer gaat stijgen. Maar deze week bleek dat het prijspeil in de eurozone voor het eerst sinds 2016 juist is gedaald. Kortom, komt er wel inflatie?
Erik Weisman, MFS
Lage economische groei in post pandemie jaren is een reële optie. Lage economische groei plus hogere inflatie (>2 x economische groei) of tewel stagflatie is een ongewenst scenario. Niemand zit op de taferelen van 1975-1980 in VS te wachten, geen politicus en zeker geen centrale bankier.
hosseiniank@yah...