De Jager verbiedt provisies tussenpersonen


Minister van Financiën Jan Kees de Jager wil het mes zetten in provisies die verzekeraars en banken betalen aan onafhankelijke tussenpersonen. Hij stuurt deze week een brief met voorstellen naar de Tweede Kamer.

Kern is de invoering van een wettelijk verbod op de betaling van provisies op een groot aantal financiële producten, zoals hypotheken, levensverzekeringen en pensioenen. Onafhankelijke tussenpersonen moeten direct worden betaald door de consument. Bij schadeverzekeringen blijft het systeem van provisies wel bestaan.