De regels voor groen beleggen worden genuanceerd


Maak u geen illusies. De besprekingen over de taxonomie voor groen beleggen in de EU zullen waarschijnlijk tot het nulpunt gaan. Hoewel in april een waarschijnlijke ontwerptekst werd gepubliceerd, zullen de complexe politieke discussies doorgaan. Dit zal gevolgen hebben voor de geschiktheidsbeoordelingen en productgovernance.
Sean Kidney, Climate Bonds Initiative