De vijf domeinen waarop marketing zich laat gelden


Wat is Marketing? En vooral, wat kun je met marketing? Stel deze vraag aan verschillende mensen en je krijgt verschillende antwoorden. Volgens FN Kennisexperts Vincent Hooplot en Michiel Breeschoten zijn er vijf domeinen waarop een marketingafdeling zich kan laten gelden.
Vincent Hooplot en Michiel Breeschoten
Als voormalig marketing director lees ik met verbazing over marketing die alleen een ondersteuning van sales zou zijn. Heeft in de financiële wereld nog nooit iemand het basiswerk van Kotler gelezen ? Marketing is het hart van de organisatie die kansen en problemen vertaald in lange termijn strategie, een kansrijke positionering van bedrijf/merk en vervolgens een instrumentarium ontwikkelt volgens de 4 P's, nl product, price, physical distribution & promotion. Dit laatste instrument, reclame en promotie , werkt natuurlijk wel ondersteunend voor het sales team.
info@anscarels.com