'De wereldeconomie zal haar littekens overwinnen'


De wereld heeft forse littekens opgelopen als gevolg van Covid-19. Dat geldt vooral voor economieën die sterk afhankelijk zijn van contact-intensieve sectoren, grondstoffen exporteurs en waar gesloten scholen tot een forse terugval in de accumulatie van menselijk kapitaal hebben geleid.
Bart le Blanc

Dat schrijft Bart le Blanc (foto), econoom en president-commissaris van APG Asset Management, in zijn analyse van de recente World Economic Outlook van het IMF - de instelling waar hij als externe adviseur, op het terrein van impact inenting, aan verbonden is. 

Le Blanc schrijft in zijn analyse dat de projecties voor de korte termijn erop wijzen dat er sprake is van een ongelijk herstel. Dat geldt voor de lidstaten van de Europese Unie onderling, alsook voor Europa in vergelijking met China dat in 2020 - ondanks corona - een groei liet zien van 2,3 procent. 

De forse krimp in veel van de economieën in de wereld deerde de markten in de afgelopen periode maar beperkt. 'De financiële markten lijken een steroïde te zijn, dankzij het vele goedkope geld', analyseert Le Blanc. 

Toch is de voormalige topambtenaar van de Oost-Europa Bank (VÉR) niet somber gestemd. Integendeel, hij ziet drie trends die een grote impact zullen hebben op het Nieuwe Normaal. Hij stelt dat de consumentenbestedingen na de pandemie zich zullen herstellen, mede naar aanleiding van een bevorderingsbeleid om de toenemende ongelijkheid in de wereld tegen te gaan. 

Daarnaast verwacht Le Blanc dat investeerders en overheden (met gebruikmaking van het goedkope geld) door Overgetroffen sectoren gaan herstructureren. 

En als derde noemt hij in zijn analyse dat groene investeringen door bedrijven en beleggers een zeer groot en voorspoedig effect zullen hebben op de wereldeconomie. 

Le Blanc heeft de verwachting dat met deze drie trends de pandemie onder controle wordt gebracht, dat centrale banken hun monetaire stimuleringsbeleid lang genoeg blijven voortzetten, dat stakeholder als regeringen en investeerders getroffen sectoren zullen herstructureren en dat er een groene revolutie komt. 

Lees in onderstaande bijlage de analyse van Bart le Blanc.

Bijlages