Defensief risicoprofiel steeds offensiever


Bij een defensief of zeer defensief beleggingsprofiel zijn staatsobligaties van oudsher een vast bestanddeel. Maar vanwege de huidige lage rente gaan nu zelfs de meest behoudende managers op zoek naar alternatieven.
Koen Laarhoven

Pimco, een van de grootste obligatiebeleggers ter wereld, schat dat centrale banken al voor 10.000 miljard dollar aan schuldpapier hebben opgekocht sinds 2004 en in 2015 goed zijn voor een vraag van nog eens 3.000 miljard dollar. Hiertegenover staat een dalend aanbod. Overheden zullen naar schatting dit jaar zo'n 2.500 miljard dollar aan nieuwe obligaties uitgeven.