Delta Lloyd belegt in rivaal Add Value Fund


Delta Lloyd Asset Management is grootaandeelhouder in het Nederlandse Add Value Fund, dat beheerd wordt door Willem Burgers (foto) en Hilco Wiersma.

Het belang dat Delta Lloyd AM in het fonds van Burgers heeft is opmerkelijk, aangezien het fonds op de markt direct concurreert met het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds van Alex Otto.  

Het grootaandeelhouderschap is door meerdere bronnen tegenover Fondsnieuws bevestigd. Noch Delta Lloyd AM, noch het management van het Add Value Fund wil inhoudelijk reageren.