Delta Lloyd: Deflatie steunt obligaties


We gaan naar een periode van deflatie. 'Als je de olieprijzen buiten beschouwing laat, dan is er nu al sprake van een lichte deflatie. Mijn verwachting is dat die lichte deflatie de komende jaren aanhoudt. De middelen die beleidsmakers hebben om deflatie te bestrijden door middel van stimulering van de economie, zijn namelijk vrijwel opgebruikt.'

Dat zegt Sandor Steverink, hoofd van het renteteam van Delta Lloyd Asset Management, in een marktvisie.