Deutsche outlook: Niemand blij met all-time high


Beleggers in aandelen en obligaties werden dit jaar door een paar stevige dips met beide benen op de grond gezet. Ondertussen staan de waarderingen in ontwikkelde markten al weer nabij recordhoogten, maar van opluchting is zeker geen sprake.
Jim Reid

Strategen van Deutsche Bank en de binnenkort te ontvlechten vermogenstak Asset & Wealth Management tonen zich bij de presentatie van de outlook in elk geval terughoudend. Tegen de achtergrond van lage economische groei, zullen obligaties niet veel doen en moeten aandelen het vooral hebben van hogere bedrijfswinsten.