Dieperink: corona laat frontier markets hervormen


Veel beleggers gaan er van uit dat de zogenoemde frontier markets zullen bezwijken onder het coronavirus. Ze hebben immers niet de gezondheidszorg en de reserves die de ontwikkelde landen wel hebben. Ze kunnen het zich ook niet veroorloven om de economie op slot te gooien. Gelukkig zijn de meeste van deze landen veel meer afhankelijk van binnenlandse factoren dan van de wereldeconomie.
Bangladesh (foto: Hasib Matiur, Unsplash)