Dieperink: De contraire aandelenbeleggingen


Russische en Braziliaanse aandelen waren twee beleggingen waarmee contraire beleggers afgelopen jaar veel succes hadden. Wat zijn de meest interessante contraire bets voor dit jaar? Fondsnieuws vroeg het aan Rabobank-cio Han Dieperink.
Han Dieperink

De keuze voor Dieperink is niet willekeurig. Elk jaar vraagt Fondsnieuws specialisten van de Nederlandse private banken om drie beleggingsfondsen te tippen. De afgelopen jaren baarde de Rabo-cio opzien met opvallende keuzes die vaak goed uitpakten. Dit jaar ontbreekt hij echter in het overzicht na aangeschepte regels binnen de bank. 

Contrair beleggen betekent volgens Dieperink dat je in moet gaan tegen de consensus. 'Ook binnen de groep van professionele beleggers staat de consensus gelijk aan veiligheid, vooral uit oogpunt van carrièrerisico. Het is veilig in de kudde, of zoals Keynes het al eens heeft geformuleerd: "Worldly wisdom teaches it is better for reputation to fail conventionally than to succeed unconventionally".' 

Om te beoordelen wat ‘contrair’ is, kun je volgens hem kijken naar wat de consensus op dit moment als risico ziet. Wat onder risico wordt verstaan, is daarbij cultureel afhankelijk. Dieperink: 'Het Chinese woord voor wat wij "crisis" noemen, bestaat uit twee karakters. Het ene karakter betekent gevaar, het andere betekent kans. Zeker in de financiële wereld helpt het als risico’s zoals Brexit en Trump breed worden uitgemeten in de media, omdat financiële markten bij risico de neiging hebben om het meest zwartgallige scenario te verdisconteren. Als puntje bij paaltje komt is de realiteit vaak veel minder zwart of wit.'  

Voor 2017 ziet de consensus volgens de beleggingsspecialist van Rabobank drie belangrijke risico’s: politieke onzekerheid, een sterke stijging van de (Amerikaanse) rente en daaraan gekoppeld een sterke stijging van de dollar en tot slot een harde landing in China, het land wat ook het meest te lijden heeft onder eventuele handelsoorlogen. 'Zo bezien kom ik tot drie contraire aandelenbeleggingen: Frankrijk, Turkije en China.'