Dieperink: de macro-economie kan je niet kopen


Peter Lynch doceert dat van de dertien minuten die worden besteed aan het analyseren van de economie, er tien minuten zijn verspild. Het gaat volgens Lynch om individuele bedrijven, niet om de economie. De recente correctie laat zien dat er ook dit keer een groot verschil zit tussen die bedrijven en de economie.
ASML, Eindhoven