Dieperink: de toegevoegde waarde van high yields


High yield obligaties lijken op gewone obligaties, maar gedragen zich als aandelen. Ze worden ook wel junk bonds genoemd. Dat komt door de hogere kans op kredietverliezen. Dat is ook de reden dat traditioneel institutionele beleggers zich beperken tot investment grade en niet mogen beleggen in junk.