Dieperink: dividend strippen is kapitalisme slopen


Op verzoek van de ECB, en gesteund door DNB, keren banken in de eurozone geen dividend meer uit. Ook pensioenfondsen en vermogensbeheerders roepen bedrijven op geen dividend uit te keren. De gedachte is dat het niet uitkeren van dividend bijdraagt aan meer stabiliteit. Dat lijkt nog niet te worden bevestigd door de dalende koersen van banken en bedrijven die het dividend passeren.
lege zakken