Dieperink: het glas halfvol of halfleeg


Een goede eigenschap van mensen is dat ze zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Niet elk individu voor zich, maar collectief. De mens onderscheidt zich van al het andere leven op aarde door het vertellen van verhalen.
Glas water (Unsplash, Steve Johnson)