Dieperink: industrie wordt de nieuwe IT-sector


Technologie gaat al lang niet meer om alleen IT-aandelen. Amazon heeft de hele retailsector op zijn kop gezet. De telecomsector bestaat na de herindeling vrijwel uitsluitend uit IT-aandelen. De belangrijkste component in de farmaciesector is biotechnologie. Dankzij de productiviteitswinsten van de technologie kan alternatieve energie tegenwoordig concurreren met fossiele brandstoffen.
Robotisering