Dieperink: k/w Amazon kan nog hoger


Twintig jaar geleden kreeg ik een VBA-scriptie op mijn bureau over de waardering van internetaandelen. Klassieke waarderingsmethodes waren onbruikbaar, ze maakten toch geen winst. Het ging om ‘clicks per minute’ of de tijd die ‘eyeballs’ doorbrachten op een website.
Amazon