Dieperink: Let op, geld sparen kost geld


Geleidelijk komt voor een steeds groter deel van de spaarders een negatieve spaarrente in beeld. Tot voor kort gold een negatieve spaarrente alleen voor de echt grote vermogens, maar steeds sneller worden de drempels naar beneden aangepast.
Spaarzin