Dieperink: Pensioenportefeuille moet op de schop


Nederland heeft één van de beste pensioenstelsels ter wereld en de pensioenpot is groter dan ooit. Er lopen daardoor veel uitstekend gekwalificeerde mensen rond die dagelijks zorgen voor een goed pensioen voor iedereen. De belangen zijn groot en daarom bekommeren toezichthouders zich terecht om de haalbaarheid van de pensioenen.