Dieperink: start van nieuwe grondstoffensupercyclus


Grondstofprijzen staan op het laagste niveau sinds de jaren zeventig. Olieprijzen zijn gezakt tot 20 dollar per vat. Eén op de drie wereldburgers zit in een lock down. Dat drukt de vraag met 15 tot 20 miljoen vaten per dag. Normaal is het dagelijkse verbruik 100 miljoen vaten. De impact is dus enorm.
Olieinstallatie