Dieperink: startpunt voor een hogere olieprijs


Voor een varkensboer is de economische cyclus een bekend gegeven. Het aanbod van varkens wordt niet bepaald door de vraag naar vlees, maar door het aantal eerdere inseminaties. Is de prijs van varkensvlees hoog, dan is dat een prikkel om meer te produceren. Meer aanbod zorgt voor lagere prijzen.
Olie-opslagtanks