Dieperink: voor belegger is China belangrijker dan EU


Veel beleggers prefereren aandelen uit het eigen land boven buitenlandse aandelen. Redenen daarvoor zijn lagere transactiekosten, minder valutarisico, minder dividendlekkage of zelfs een betere hedge tegen de binnenlandse inflatie.  Europese beleggers hebben vaak een Europa-bias waarbij de termen Europa, de Europese Unie en de eurozone nogal eens door elkaar worden gebruikt.