Digitalisering banken: zo doet Van Lanschot Kempen het


Met een investeringsprogramma van 60 miljoen euro nam Van Lanschot Kempen in drie jaar tijd onder meer de digitale klantencommunicatie op de schop. Nu krijgen private bankers en adviseurs via een app seintjes over hun klanten en kunnen klanten communiceren met de bank zoals zíj dat willen.
David Versteeg, Van Lanschot Kempen