DNB: digitalisering existentiële uitdaging voor banken


De grootbanken in Nederland hebben een hoger aanpassingsvermogen in het digitale tijdperk in verhouding tot instellingen in sommige buurlanden. Toch worden de banken in Nederland geconfronteerd met concurrentie van zowel nieuwe toetreders als fintechs, als van grote beleggers.
DNB, Amsterdam