DNB: Krimp Nederlandse markt schulduitgiftes


In het vierde kwartaal van 2013 daalden de uitgiftes door Nederlandse ingezetenen van zowel geldmarktpapier als obligaties met 47 miljard euro tot 127 miljard euro. Het uitstaande bedrag van het kort- en langlopend schuldpapier nam met 1,3 procent af ten opzichte van het voorgaande kwartaal tot 1.723 miljard euro.