DNB: Plotselinge rentestijging vormt groot risico


Een plotselinge rentestijging door oplopende risicopremies op financiële markten vormt volgens De Nederlandsche Bank één van de belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit. De aanleiding hiervoor kan politieke onrust zijn, maar ook een escalerende handelsoorlog of oplopende geopolitieke spanningen.
De Nederlandsche Bank