'Doen en denken van beleggers in contradictie'


Het doen en denken van beleggers is in contradictie. Een overgrote meerderheid van ondervraagden heeft afgelopen half jaar zijn aandelenbeleggingen opgevoerd, terwijl op korte termijn een correctie alom wordt verwacht.
Daniel Farley

Dit is de opvallende uitkomst van een in opdracht van State Street Global Advisors (SSGA) in samenwerking met marktonderzoeker Longitude afgenomen enquête onder 420 professionele beleggers. De peiling spitste zich toe op aandelenrisico en neerwaartse bescherming binnen beleggingsportefeuilles.