Draghi: Ontzie obligatiehouders nog even


Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank, heeft deze zomer de Europese Commissie per brief gevraagd obligatiehouders te ontzien bij eventuele toekomstige reddingen van banken, totdat de Europese bankenunie volledig operationeel is.

Volgens Draghi zou het voorlopig beter zijn dat banken toegang kunnen krijgen tot staatssteun, zonder dat zogenoemde ‘junior bondholders’ met grootschalige verliezen worden opgezadeld.