Dufas: definitie asset management moet scherper


Onder voorzitterschap van Dick van Ommeren gaat belangenvereniging Dufas zich nadrukkelijker richten op de rol van beleggen in de samenleving. ‘We moeten als industrie bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid van consumenten’, zegt hij in een interview met Fondsnieuws.
Dick van Ommeren, Triodos Investment Management & Dufas

Helemaal nieuw is die focus niet, vertelt hij in het gesprek dat daags voor zijn officiële benoeming op 22 januari heeft plaatsgevonden. Volgens de managing director van Triodos Investment Management is het vergroten van het bewustzijn van de maatschappelijke relevantie van beleggen altijd belangrijk geweest, maar in de huidige externe omgeving is dat belang alleen maar toegenomen.