Dutch View: Focus op politieke risico's


De obligatiemarkten worden gegijzeld door de politiek. Zo volgden de markten wekenlang gespannen de onderhandelingen in Washington over het schuldenplafond. Ook zijn beleggers aanhoudend bevreesd voor een nieuwe politieke crisis in Europa, die sterk kan doorwerken op de financiering van de schulden en van de rente.

Met deze politieke onzekerheden worstelen obligatiebeleggers. Het komt erop aan ontwikkelingen goed te interpreteren en er tijdig op te anticiperen. Hoe beleggers dat moeten doen, is één van de centrale thema's op de vierde bijeenkomst van Dutch View op 12 november aanstaande.