'Duurzaam beleggen: Van trend naar transitie'


Duurzaam beleggen is niet langer een trend, maar een daadwerkelijke transitie die plaatsvindt. Dat stelt Caroline van Leenders, senior transitiemanager duurzame ontwikkeling bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.
Caroline Leenders tijdens de masterclass

Van Leenders coördineert een peer group van financiële instellingen, die kennis en ervaringen met elkaar delen om verduurzaming verder te brengen. Als deze bedrijven tegen hindernissen aanlopen op het terrein van wet- en regelgeving, dan deelt van Leenders dat met de betrokken ministeries in Den Haag.

Van Leenders sprak vorige week tijdens de masterclass duurzaam beleggen, die Fondsnieuws heeft georganiseerd in samenwerking met BNP Paribas Investment Partners en Triodos Investment Management.

Het transitiemodel verloopt volgens haar via de stadia van voorontwikkeling, take off, een versnelling en uiteindelijk een stabilisatie op een hoog niveau.

De voorontwikkeling speelde zich volgens van Leenders af tussen 1960 en 2007, welke gepaard ging met strategieën van uitsluiting en impact investing en de ontwikkeling van internationale principes, zoals vastgelegd in ondermeer beginselverklaringen van de Verenigde Naties.

Nu ontrolt zich de tweede fase, die van Leenders de take-off noemt. Hierin neemt de maatschappelijke druk op beleggers, banken en bedrijven toe, worden ESG-criteria breed geïmplementeerd en wordt de strategie steeds meer gericht op verduurzaming van bedrijfsleven en samenleving en op het zo weinig mogelijk schade doen met menselijke activiteit.

Fase 3, die van de versnelling, moet nog komen, maar zal volgens van Leenders gepaard gaan met gerichte maatschappelijke druk, met coalitievorming in de markt en beleggingsstrategieën die zich richten op best-in-class en dialoog. Dit zal volgens haar leiden tot nieuwe competenties en tot cultuurveranderingen en een standaardisering van instrumenten en een verduurzaming van de infrastructuur.  

De duurzame transitie verloopt volgens van Leenders op meerdere terreinen tegelijkertijd: energie gaat van centraal en fossiel naar decentraal en 'vernieuwbaar' en bij grondstoffen gaat deze ontwikkeling van lineair naar circulair.

Tevens ziet ze belangrijke veranderingen op organisatieniveau: macht gaat van een hiërarchische organisatie naar netwerken en voor mensen (in ieder geval in het Westen) wordt welbevinden belangrijker dan welvaart.

'Maar ook verwachten wij belangrijke ontwikkeling in de markt, die zal gaan van correlatie naar causaliteit, zal moreel leiderschap belangrijker worden en zal de wens en het belang van de klant echt leidend worden', zegt van Leenders.

'We gaan meer vertrouwen op een vooruitkijkspiegel dan op een achteruitkijkspiegel en dat betekent ook dat wet- en regelgeving meer op een syssteemniveau wordt vastgesteld', aldus van Leenders tijdens de Fondsnieuws-masterclass.

Meer achtergronden over de Fondsnieuws-masterclass: