'Duurzaam beleid verhoogt impact pensioensector'


Als de sector van pensioenfondsen gezamenlijk optrekt in de ontwikkeling van een duurzamer beleggingsbeleid, dan kan zij als sector fors meer maatschappelijke en financiële waarde creëren. Zo concluderen De Groene Zaak en het Sustainable Finance Lab in een toekomstverkenning.

De verkenning is uitgevoerd op verzoek van de ministeries van Buitenlandse en Economische Zaken en lijkt in vruchtbare aarde te vallen. Zo heeft de Pensioenfederatie inmiddels aangekondigd dat zij een onderzoek zal doen hoe de sector meer tastbare resultaten kan bereiken bij maatschappelijk verantwoord beleggen.

Behalve een maatschappelijk belang in het kader van de opwarming van de aarde door de CO2-uitstoot, is er volgens de Pensioenfederatie ook een belang voor de pensioendeelnemers zelf: de risico’s van beleggingen in voorheen veilig geachte sectoren zoals de fossiele energiewinning, nemen in snel tempo toe. Tegelijkertijd blijkt dat voorheen risicovol geachte beleggingen, zoals clean tech, op termijn bovengemiddeld renderen.