Duurzaamheidsevent: Grote stap vooruit met taxonomie


Een duidelijke omschrijving vanuit Brussel van wat duurzaam is en wat niet, zal de definitiediscussie niet beëindigen maar wel voor meer kapitaal richting duurzame beleggingen zorgen.
Andrew Howard

Dat was een van de overtuigingen die werd uitgesproken tijdens een door Fondsnieuws georganiseerde studiemiddag over het meten van de impact van duurzaam beleggingsbeleid.

‘Wat is kapitalisme zonder definities?’, zei Lucian Peppelenbos, senior responsible investment & governance specialist van APG Asset Management tijdens de afsluitende paneldiscussie.

Codex alimentarius

Hij wees erop dat de wereld niet zonder standaarden als de kilo en de meter kan. Of de codex alimentarius, die enigszins vergeleken kan worden met de ‘taxonomie’ voor duurzaam beleggen.

‘Hoewel het decennia heeft gekost om de codex samen te stellen, heeft het wereldwijd sterk bijgedragen aan de voedselveiligheid. Maar de discussie erover blijft altijd doorgaan.’

Onlangs heeft de Europese Commissie een werkgroep opgericht met deskundigen uit onder meer de asset managementwereld om een uniform classificatiesysteem, of taxonomie, te ontwikkelen over wat duurzaam is en wat niet.

Deze ‘Technical Expert Group’, met de Nederlandse inbreng van Brenda Kramer van PGGM, zal daarmee vaart moeten maken, want de deadline is uiterlijk eind volgende jaar. Daarbij zullen in eerste instantie richtlijnen worden opgesteld per onderdeel, dus voor de E, de S en de G apart, zo wist een van de aanwezigen in de kantlijn van het event te vertellen.

Een duidelijke taxonomie is niet alleen nodig om duidelijkheid te verschaffen, maar ook om bij te dragen aan een duurzamer financieringsstelsel, stelde Claudia Kruse van APG AM is een video-interview. De groep werkt ook aan een standaard voor groene obligaties en de ontwikkelingen van low carbon indices. ‘Dit alles zal de kapitaalstroom naar duurzame beleggingen bevorderen.’

Andrew Howard (foto), Global Head of ESG bij Schroders, sloot zich daar bij aan. ‘Het probleem is nu vaak nog dat de klant niet weet wat het koopt, want er zijn heel veel verschillende ESG-producten verkrijgbaar.’ Hij stak daarbij de hand voor een deel in eigen boezem. ‘De asset managementindustrie zou daar ook transparanter over kunnen zijn.’

ESG-data

Het is dus belangrijk om duidelijk te communiceren over hoe een fonds duurzaam belegt. Om te begrijpen of de portefeuille van het fonds dat beleid reflecteert, moeten extra stappen gezet worden, aldus Howard.

'Je kunt je niet simpelweg baseren op de informatie van één ESG-dataprovider. De ratings van de verschillende providers wijken daarvoor te veel af van elkaar. Het is te vergelijken met sell-side research van banken. Het is bruikbare input, maar je kunt er niet volledig op vertrouwen. Wij gebruiken ons eigen model en kijken naar alle risico's, en gebruiken daarbij in toenemende mate informatie over bedrijven waar ze zelf geen controle over hebben.' 

Data en het gebruik ervan kwam nog veelvuldig aan bod tijdens de studiemiddag. Soms is het in overvloed aanwezig, soms ontbreekt het er volledig aan. 'Het is net als social media, data is vaak overweldigend aanwezig. Je moet daarom scherp definiëren waarnaar je op zoek bent en je ervan bewust zijn dat er veel biases zijn', zegt Isabel Reuss, senior portfoliomanager European equity SRI bij Allianz Global Investors. 

Avoided emissions

Aan de andere kant stelde ze dat wanneer het over small- en midcaps gaat, er juist een groot gebrek is aan bruikbare data. En wat betreft de largecaps, is nog lang niet alle relevante informatie aanwezig. Zo zou ze graag zien dat er op dieperliggende niveau's informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld ten aanzien van 'avoided emissions', ook wel scope 4 genoemd. Dus informatie over de CO2-uitstoot die met een bepaald product vermeden is. 

'Neem isolatiemateriaal voor huizen. Het produceren ervan is niet heel milieuvriendelijk, maar zorgt voor langdurige energiebesparing.'

Water

Lisa Beauvilain, head of sustainability & ESG bij Impax Asset Management vestigde de aandacht op het risico van een tekort of teveel aan water in beleggingsportefeuilles. 'Waterrisico's worden overschaduwd door risico's die gepaard gaan met de verbranding van fossiele brandstoffen, maar moeten niet onderschat worden. Zo wordt 40 procent van de Chinese bedrijfsactiveiten bedreigd door een teveel of tekort aan (drink-) water.'  

Data speelt ook hier een cruciale rol, maar is nog maar zeer beperkt beschikbaar. 'Bedrijven doen bijvoorbeeld erg geheimzinnig over waar hun productiefaciliteiten staan.' Impax probeert daarom vooral via engagement bedrijven ertoe te bewegen meer informatie hierover te verstrekken. 'Ook vragen we bedrijven te werken met een schaduwprijs voor water, zodat we de impact op een bedrijf kunnen vaststellen als ergens schaarste ontstaat.' 

UBS Asset Management heeft het heft in eigen hand genomen om ten aanzien van onder meer de SDG goede gezondheid en welzijn meetbare impact te kunnen rapporteren. Het Zwitserse fondshuis is daarvoor een samenwerking aangegaan met gerenommeerde universiteiten, vertelde Martijn Oosterwoud, Head SI Specialists. 'Dit hebben we concreet gemaakt door te kijken hoe producten en diensten het leven van mensen verlengen en het aantal ziekenhuisopnames verminderen.'

Meer achtergronden op Fondsnieuws: