Duurzame fondsen winnen van minst groene


Fondsen met een duurzaame of groene beleggingsstrategie doen het beter dan de minst groene fondsen die voor meer dan 14 procent in fossiele brandstoffen beleggen. Dit wijst nieuw onderzoek uit.

Het onderzoek, waarvan onder meer de Financial Times melding maakte, nuanceert de kritiek op duurzame fondsen, dat ze door uitsluiting van een deel van de beleggingsmogelijkheden rendement zouden inleveren.