ECB-bazooka is ooit ook uitgeschoten


De financiële markten zien het met angst en beven tegemoet: de dag waarop de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt stopt met het opkopen van staatsobligaties, en het stokje overdraagt aan het noodfonds EFSF.

 

 

De kritiek is bekend. Het noodfonds is te klein, en mogelijk te veel een speelbal van politieke besluitvorming om slagvaardig te kunnen opereren. 

 

Daardoor groeit het risico dat de rentes in landen als Spanje en Italië weer oplopen, waardoor lenen op de kapitaalmarkt te duur wordt - en ze bij de EFSF moeten aankloppen.