ECB: bijdrage private sector echt riskant


De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zich donderdag in haar maandbulletin opnieuw verzet tegen het opleggen van verliezen aan de private sector bij een schuldencrisis zoals die in Griekenland.

Volgens de ECB kan een herstructurering van de schuld die in bezit is van de private sector, de financiële stabiliteit van de monetaire unie in gevaar brengen.