EdRAM: Sicav-structuur voor vlaggenschepen


Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) zal haar lokaal genoteerde vlaggenschipfondsen voor een breder publiek toegankelijk maken.

Dat is een van de uitkomsten van een herstructurering die de komende jaren moeten leiden tot een forse stijging van het beheerd vermogen.